| Home | Waarom | Projecten | Wandelen | Ik sponsor | Links | Contact |

Biodiversiteit in veelvoud, voor nu en de toekomst,
gekoesterd door mensen met een hart voor
de natuur:
dat willen we uitbreiden!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat zouden we in Midden- en Oost-Brabant missen aan biodiversiteit zonder de door Natuurpunt beheerde gebieden?

Daarbuiten echter is het de stilte en de kaalheid, zonder koekoek, zonder zomertortel noch wielewaal. Zelfs de ring- en huismus hebben het moeilijk.

Daarom willen we met de campagne GEEF OM NATUUR: gezocht € 250000 voor 125 ha extra natuur tijdens het Internationaal jaar van de biodiversiteit nog een reeks parels en ankerplaatsen voor duurzame biodiversiteit toevoegen aan de al bestaande.

Rekeningnr 293-0212075-88 van Natuurpunt voor een project naar keuze met vermelding van het projectnummer en ‘Geef om natuur’.

www.geefomnatuur.be


Foto's op deze website van:
Blauwe Kiekendief, Freek Verdonckt - Bijenorchis, Pieter Abts - Knolsteenbreek, Luc Nagels - Dotterbloem, Pieter Abts - Waterral, archief - Ringslang, VildaPhoto © Hugo Willockx - Alpenwatersalamander, Pieter Abts - Watersnip, Marcel Vos - Brede orchis, Pieter Abts - Pijptorkruid, archief - Roerdomp, Marc Van Meeuwen - Woudaapje, Marc Van Meeuwen - Kamsalamander, VildaPhoto © Rollin Verlinden - Zwanenbloem, archief - Papegaaizwam, Wim Claes - Bruine vuurvlinder, Diane Appels - Veenmosvuurzwam, Ingrid Beerens - Phegeavlinder, Staf De Roover en Josée Craenen - Nachtzwaluw, archief - Waterdrieblad, Ingrid Beerens - Moeraswederik, Luc Vervoort - Waterspitsmuis, VildaPhoto © Rollin Verlinden - Roodborsttapuit, archief - Weidebeekjuffer, Ingrid Beerens - Eenbes, Jules Robijns - Houtsnip, archief - Grote muggenorchis, Leo Van Herbruggen - Karwijselie, Jules Robijns - Parnassia, Ingrid Beerens - Herfsttijloos, archief








Laatste nieuws